Monthly Archives: ژوئیه 2011

باید به بچه هایمان آموزش دهیم كه از ما میوه نخواهند!

روزنامه خراسان در سرمقاله خود نامه یك زن خانه ­دار به رئیس جمهور را منتشر كرده است. در بخشی از این نامه آمده است: *من یك زن ایرانی ام. یك زن مسلمان ایرانی. نه معنی راست و چپ را می … به خواندن ادامه دهید

نوشته‌شده در Non classé | بیان دیدگاه

آقای احمدی نژاد با دستهای آلوده نمی توان آلودگی را زدود!

آقای احمدی نژاد با دستهای آلوده نمی توان آلودگی را زدود، انگشتتان را که خود بوی گند می دهد ، در سوراخ آلوده برادران سپاه کرده اید؟ انگشت کثیفتان یعنی آقای مرتضوی متهم کهریزک قرار است جلوی قاچاق کالا را در … به خواندن ادامه دهید

نوشته‌شده در Non classé | بیان دیدگاه

اشتباهات استراتژیک مقام سابق معظم رهبری 

اشتباه استراتژیک در مورد ادامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در حالی که سمت و سوی حرکت سیاستهای انرژی کشورهای صنعتی به سوی بستن تدریجی نیروگاههای اتمی است.  نیروگاه بوشهر پر هزینه و غیر اقتصادی خواهد بود. اشتباه استراتژیک در مورد دریای خزر کوتاه آمدن در دریای خزر برای خریدن آرای روسیه در شورای امنیت  و در نهایت از دست دادن امتیازات بزرگ قبلی در دریای خزر وعدم رای وتو روسیه به تحریم اقتصادی ایران اشتباه استراتژیک با برنامه ریزی و شرکت در کودتای انتخابات ۸۸ اعتراف بسیاری از سران سیاسی و نظامی تایید این گفتمان است که آنها فکرش را نمی کردند که با چنین اعتراضات گسترده و دامنه داری مواجه شوند و در پی این اعتراضات که گستزش آن تضعیف جایگاه رهبر را موجب شد عملن بیشاز هر کس شخص مقام رهبری زیر سوال رفت اشتباه استراتژیک در حمایت بی دریغ از باند احمدی نژاد مقام رهبری تمام تخم مرغهایش را در سبد احمدی نزاد گذاشت با این تصور که وی مطیع رهبری خواهد ماند اشتباه استراتژیک در پذیرش توان دولت برای حذف یارانه ها و نقدی کردن آن اجازه دادن به دولت ضعیف احمدی نژاد برای اجرایی کردن چنین طرح  بزرگی که قبل از هر چیز به وفاق ملی نیاز دارد

نوشته‌شده در Non classé | 2 دیدگاه